hei
Anne Berntsen  
UTVALGTE ARBEIDER : / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1

Synleg er et samarbeid mellom billedkunstner Heidi Rødstøl og meg. Samtidskunst er lite synlig i Møre og Romsdal, og vi vil jobbe for at dette endres. Vi ser potensialet i samtidskunst, det er et viktig språk i utviklingen av vårt samfunn, og vi vil derfor at flere skal få ta del i det. Vi ser for oss at flere må "utsettes" for kunst, det er fremdeles en marginal gruppe som går på utstillinger. Vi trenger derfor flere visningssteder i det offentlige rom for samtidskunst, og ser her muligheter innenfor utsmykking. Det private markedet og næringslivet omfattes i liten grad av KORO, dermed får man ikke utnyttet kunnskapen som ligger i dette systemet til å lage gode, stedsspesifikke arbeider. Vi vil være oppsøkende og kontakte private utbyggere, arkitekter og investorer i hele fylket. Da tenker vi verftsindustri, forretningsbygg, butikklokaler osv.

Målet er å knytte kontakter mellom kunstnere og næringsliv for på denne måten å generere oppdrag for kunstnere, og dermed gjøre kjent samtidig kunst for oppdragsgivere og publikum. Vi ønsker å samarbeide med eksisterende organisasjoner som Kunstnersenteret i Møre og Romsdal og Kunstmuseet Kube for å skape større aktivitet og å jobbe aktivt mot nye markeder og spre kunnskap om utsmykkingsmuligheter og kunstnere.

Vi har fått støtte fra Innovasjon Norge til et forprosjekt med mål om formidling av kunst/utsmykking til det private næringsliv, og jobber med å utarbeide en plan og forslag til opplegg. Se etterhvert siden www.synleg.no for mer informasjon